Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

IMBA EUROPE SUMMIT 2017 - Letem MTB světem?

18.06.2017 | Report

Proč ve Švédsku losi ničí značení na stezkách? A proč je na Madeiře ohrožena udržitelnost místních MTB stezek? V dubnu jsme se účastnili summitu Mezinárodní mountainbikové asociace (IMBA) v portugalském městě Águeda. Barvy České republiky i Trail-Guide hrdě hájila naše Klára. Stálo to za to! Jak se daří vybraným MTB komunitám za hranicemi ČR? Čti a dozvíš se víc.


IMBA EUROPE SUMMIT 2017 - LETEM MTB SVĚTEM

Klára report (část 1.)

ppdrsbsmbnfk2p0waatc.jpg


Program byl oficiálně naplánován od pátku do neděle. Oficiální zahájení proběhlo v pátek večer proslovem (tehdejšího) prezidenta IMBA Europe Harolda Veldkampa a starosty hostujícího města Águedy Gila Nadaise. Organizovaný program však začal již dříve. Zájemci měli možnost prohlídky nově vybudovaného urban bike parku, který byl postaven pod taktovkou IMBA trail builderů (stavitelů MTB stezek) pouhý týden před konáním summitu.

Oba úvodní proslovy se nesly v duchu poděkování IMBA Europe, pořádajícímu městu i partnerům, byly zmíněny stávající i budoucí projekty. Vše celkem stručně a výstižně, žádné dlouhé zdržování s bezduchými informacemi. Následovala hromadná večeře ve formě rautu a troška té socializace na otevřené terase sportovního pavilonu. Hala pavilonu pak byla pronajata několika partnerům a spřáteleným organizacím na propagaci vlastních produktů, nicméně zboží bylo po skromnu. IMBA summit totiž není o předvádění posledních modelů a technologií, ale o budování trailů i komunit a sdílení zkušeností od kolegů z celé Evropy. Všechny nás spojovalo jediné, láska k MTB a snaha tomuto sportu vlastními silami nějak prospět. A v tomto duchu se nesl i sobotní program sestávající z několika prezentací bikerů z různých koutů Evropy.

lmb3j6rsyrs1nnnybe8a.jpgBergslagen Cycling project

Švédka Katarina Rönnbacka-Nybäck představila projekt Bergslagen Cycling – nejrozsáhlejší švédskou síť MTB trailů všech stupňů obtížnosti. Katarina je bývalá učitelka z hornické vesnice obklopené různorodým terénem, který se ukázal jako ideální pro jízdu na horském kole a myšlenka vybudování trailů na sebe nenechala dlouho čekat. Jakožto energická maminka, které nemizí ze rtů úsměv a jde si pevně za svým, hodila svůj nápad v roce 2010 na papír, dosadila se do pozice projektové manažerky a začala shánět peníze. Velmi rychle se jí podařilo vytvořit síť prvních trailů a uspořádat první závod. To vše za podpory regionu Örebo, místních vesnic, sportovních klubů (Katarina oslovila běžkařské kluby, kteří se rychle na letní sezónu přeorintovaly v bikery) a majitelů pozemků, po nichž vedou traily. Švédové jako velcí sportovci po menší osvětě pochopili, o co jde a nebránili postavení trailů na svých pozemcích. Dokonce Katarinu v jejím úsilí podporovali. Ne však úplně od začátku.

Katarinina cesta zprvu narazila na pár překážek. Úplně první projekt v roce 2010 byl ze strany úřadů zamítnut. Existovaly různorodé obavy (že horská kola jsou těžká a hlučná jako motorky, že bikeři jezdí moc rychle, bude docházet ke střetům s turisty, bude docházet k poškození přírody, hlavně kořenů stromů, vody a vzácných mušlí) a také střet zájmů s lovci. Lov je totiž ve Švédsku téměř posvátný. Nicméně Katarina se nevzdala a všechny nepodložené obavy úředníků a veřejnosti rozumně vyvrátila. Musela v podstatě šířit osvětu o tom, co je vlastně MTB. Obraz veřejnosti byl značně zkreslený negativním směrem. První krokem k tomu bylo jim vůbec ukázat, jak horské kolo vypadá. Celou posluchárnu pobavilo sdělení, jak byli příjemně překvapeni stavbou a lehkostí kola. K tomu přidala vysvětlení, že existují pravidla stavby trailů a bezpečné jízdy, že bikeři nehodlají jezdit potokem po mušlích, bylo dohodnuto uzavření konkrétních trailů, na nichž zrovna probíhá lov a bylo hotovo. Úředníci povolili a v první fázi bylo vybudováno 180km trailů. Obrovský nápor cyklistů přinesl akutní požadavek vytvoření zázemí, takže v projektu „Bikers welcome“ byly zřízeny ubytovací kapacity, myčky kol, servis, inforcentra. Začali jezdit lidé z celé Evropy. Zapojili se místní lidé a komunity, kteří rychle pochopili, co je třeba udělat.

sbuvjk0ngdm5v9eanbcc.jpg


©Foto: Bergslagencycling

Projekt se rozrostl do obřích rozměrů. Bergslagen cycling je 9 MTB oblastí, které se dají propojit. Jméno celému projektu dala oblast Bergslagen, tedy místo, kde byla realizována první část projektu Neskutečných 1200km MTB tras, 1400km tras pro silniční cyklistiku a 1600km lehkých volnočasových tras pro jezdce všech stupňů pokročilosti (převážně lesní a polní cesty). Infocentra nabízí spolehlivé mapy dostupné i jako GPS do telefonů. O traily se starají zkušení lidé vyškolení na IMBA trail building school. Katarině byla po tomto úspěchu nabídnuta pozice projektové manažerky v pobaltských státech, které chtějí jít ve Švédských stopách. Sami Švédové se aktuálně potýkají se dvěma skupinami problémů – jednak se jim nedaří přesně spočítat, kolik bikerů ročně Bergslagen navštíví (snaha spočítat přes prodané mapy a údaje ze sportovních aplikací, to jsou však čísla realitě velmi vzdálená), jednak jim losi ničí dřevěné značení trailů, neboť v cedulkách našli spolehlivé drbátko. Vandalismu se ale nedopouští jen zvěř, ale i lidé. Existuje však účinný oznamovací systém, kdy lidé posílají fotky s GPS údaji o poloze a rychle tak dojde k nápravě.

I přesto, že biking ve Švédsku je z důvodu povětrnostích podmínek jen sezónní záležitostí, podle všecho skýtá záruku kvalitního ježdění v divoké krajině.

Víc info na http://www.bergslagencycling.com/Price of success? Temná mračna nad traily v Madeiře?

Zástupce portugalské Madeiry Ricardo Pinta z Velosolutions/Associacao Trilhos de BTT da Madeira ve své prezentaci přiblížil kontroverzní situaci v ostrovním ráji.

V první části s titulem „Blessing“ Ricardo poděkoval za krajinný ráz Madeiry. Ostrov vulkanického původu má sice jen 800km², ale 90 % ostrova se nachází ve výšce nad 500m.n.m. Diversita prostředí sahá od deštného lesa, přes středoevropské lesy až po pouště, které Ricardo pěkně popsal jako „Utah style“ a povětrností podmínky dělají z Madeiry „ostrov věčného jara“, kde se na kole dá jezdit po celý rok. Madeira je vývozcem vína a cukru. Obyvatelům ostrova se i přes nehostinné hospodářské podmínky povedlo vybudovat terasovitá pole k pěstování cukrové třiny a změnit tím původní ráz krajiny. Na Madeiře se také narodilo ukulele, ostrov ale žije z turismu. Je považován za přírodní sanatorium pro léčbu plicních chorob.

Vraťmě se ale zpět k MTB. Madeira disponuje 94 traily o 240km dohledatelnými mj. v aplikaci trailforks. Většina trailů vznikla ze starých stezek spojujících odlehlé části ostrova. Obtížnosti se liší, ale majoritu mají středně těžké singletracky modré a červené barvy, celkem cca 180km.

zahzkocstxdystupsbsg.jpg


©Foto: Associacāo de Ciclismo da Madeira

Kapitola druhá nesoucí název „Talent“ byla věnována vzniku MTB komunity. Za pomyslný počátek považují rok 1987, tedy rok narození DH jezdce Emanuela Pomba :) Komunita se formovala a byla aktivní již před rokem 2006, nicméně tento rok byl pro Madeiru v oblasti MTB zlomový. Do hry vstoupil Antonio Abreu a jeho MADProductions, kteří chtěli pomoct představit světu ostrov jako místo s velkým MTB potenciálem. Následovala série videí, fotek a reportů nazvaných 10th degree. Od roku 2010 začali na Madeiru jezdit první organizované MTB zájezdy, pořadatelé nabízeli balíčky spojující sport s kulturou, došlo k rozsáhlé propagaci prostřednictvím nejrůznějších kanálů. Až rok 2012 přinesl oficiální trailbuildingové aktivity pod taktovkou Associacao Trilhos de BTT da Madeira snažící se o legalizaci a zajištění udržitelnosti trailů. I přesto, že bikeři brázdí traily na Madeiře ve větší míře od roku 2006, neexistoval před vznikem uvedené asociace jediný legální trail. Problémem, se kterým se Ricardo při své práci v asociaci hodně potýká, je přivlastňování si trailů místními bikery. Ať se bavíte s kýmkoli, téměř vždy o stezkách hovoří jako o „my trails“ a boje mezi lokály by se daly označil jako „game of thrones“.

Rozvoj trailů na Madeiře šel po boku rozvoje enduro závodů, jejichž definice by se dle Ricardova názoru dala shrnout do tří bodů 1) natural terrain, 2) culture exploration, 3) big mountains. Roku 2014 vznikla asociace sportu a turismu ACMADEIRA pořádající enduro závody, kurzy pro MTB instruktory a kurzy údržby trailů. Pro každý závod jsou trasovány nové traily a dochází k jejich důkladnému průzkumu a hodnocení. Loni se Madeira dočkala prvního přívalu světových MTB značek jako Santa Cruz, Trek, YT a obligátní Red Bull. Letos pořádá závod světové enduro série EWS a s tím spojený Bike Festival, vše organizováno soukromou společností.

Poslední kapitola prezentace se jmenovala „Ikarův komplex“ a Ricardo tím chtěl vyjádřit obavy z budoucnosti, neboť madeirská MTB komunita si dle jeho názoru „létá na obláčku“a jedná až příliš ambiciózně bez zamýšlení se nad možnými negativními důsledky. Všechny traily na Madeiře jsou přírodní, žádný z nich není oficiálně udržován, schváleno je dokonce jen 20% z uvedených 240km, 6 bylo zavřeno kvůli požárům, 12 otevřeno bez povolení. Soukromé společnosti traily staví, protože z toho mají zisk. Odmítají se však pod stavbu podepsat např. vyvěšením loga své firmy, neboť vědí, že traily nejsou povoleny - nejsou legální. Úřady toto přehlíží a neřeší. Zatím. V podstatě nic není uděláno pro udržitelnost těchto trailů - jen se těží z obliby Madeiry mezi bikery. Do popředí se tak dostává otázka, aby ostrov nedopadl jako turisticky populární Thajsko, jehož obliba klesla z důvodu přeplněnosti hotely a ztráty panenské přírody.

zbfikmzm6iqhw2wgyfmp.jpg


©Foto: Associacāo de Ciclismo da Madeira
Víc info najdeš na: http://www.acmadeira.pt/ (teda pokud umíš portugalsky)

Obě přednášky se týkaly téhož tématu - vzniku nových trailů od nuly a jejich údržby. I když v podstatě oba cíle byly nějakým způsobem naplněny, cesta k nim byla pro oba aktéry značně rozdílná. Podle mého názoru se do každého příběhu značně promítla národní povaha – švédská preciznost proti ostrovnímu volnomyšlenkářství. Nechci se nikoho dotknout, ale problémy s úředníky, se kterými se potýkala Katarina a naopak přehlížení vzniku trailů (dokud z nich plyne nějaký zisk), jsou dva diametrálně odlišné postupy a pramení z rozdílnosti myšlení na jihu a severu Evropy - a nejen tam.


Autor: Klára Hegerová

dgpwvmnwnxelo0dwkmfv.jpg