Zpracování osobních údajů

  • V souvislosti s Registrací na Akci dle Podmínek TRAIL-GUIDE, zapsaný spolek zpracovává požadované osobní údaje člena Spolku v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, adresu, email, přihlašovací jméno, přihlašovací heslo za účelem splnění podmínek členství či účasti na Akci a využívání výhod členství. Jedná se o plnění smluvní povinnosti TRAIL-GUIDE, zapsaný spolek  a o ochranu jeho svých oprávněných zájmů. TRAIL-GUIDE, zapsaný spolek nebude osobní údaje členů poskytovat třetím osobám s výjimkou splnění jeho zákonných nebo smluvních povinností. O případném předání osobních údajů třetí osobě bude člen spolku vždy informován. Osobní údaje budou uchovány pouze po dobu členství člena v TRAIL-GUIDE, zapsaný spolek.
  • V souvislosti s prodejem dárkového poukazu TRAIL-GUIDE, zapsaný spolek zpracovává požadované osobní údaje Dárce  v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, email za účelem řádného plnění dle kupní smlouvy. TRAIL-GUIDE, zapsaný spolek nebude osobní údaje Dárce poskytovat třetím osobám s výjimkou splnění jeho zákonných nebo smluvních povinností. O případném předání osobních údajů třetí osobě bude Dárce vždy informován. Osobní údaje Dárce budou uchovány pouze po dobu požadovanou zákonem pro archivaci dokumentů.
  • V souvislosti s platbou prostřednictvím platební brány předává  TRAIL-GUIDE, zapsaný spolek osobní údaje nutné k provedení platby poskytovateli platebních služeb, tj.  společnosti ComGate Payments, a.s., se sídlem Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové, e-mail: platby-podpora@comgate.cz, tel:  +420 228 224 267, a to za účelem řádného uhrazení Ceny akce nebo dárkového poukazu.
  • TRAIL-GUIDE, zapsaný spolek  zpracovává i cookies uživatelů webu trail-guide.cz. Účelem tohoto zpracování je zajištění funkčnosti webu, personalizace obsahu a analýza návštěvnosti. Příjemcem cookies je vedle  TRAIL-GUIDE, zapsaný spolek i společnost Google Inc. v rámci používání nástroje Google Analytics, sídlem 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, Spojené státy americké. Právním základem zpracování cookies je oprávněný zájem  TRAIL-GUIDE, zapsaný spolek na funkčnosti jeho webových stránek a zlepšení a zefektivnění jejich budoucího fungování. Proti zpracování cookies tímto způsobem může vznést uživatel webových stránek námitku, kterou adresuje na info@trail-guide.cz. 
  • Člen Spolku a Dárce má právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, právo na přenositelnost osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování stejně jako právo podat stížnost u dozorového úřadu. Výmazem osobních údajů končí členství člena v TRAIL-GUIDE, zapsaný spolek , neboť TRAIL-GUIDE, zapsaný spolek nebude schopen naplnit podmínky členství.
  • TRAIL-GUIDE, zapsaný spolek prohlašuje, že  přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů a že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby v rozsahu nezbytně nutném pro plnění jejich povinností a povinností TRAIL-GUIDE, zapsaný spolek vůči svým členům.
  • TRAIL-GUIDE, zapsaný spolek dále v nezbytném rozsahu zpracovává poskytnuté osobní údaje v rozsahu emailové adresy člena spolku, aby je přiměřeným způsobem používal pro účely rozesílání oznámení o jím organizovaných Akcích, případně jiných aktivitách (výhody pro členy klubu). Jedná se o oprávněný zájem  TRAIL-GUIDE, zapsaný spolek a cestu, jak své členy o aktivitách informovat. Emailová adresa bude pro tyto účely zpracovávána po dobu členství člena v TRAIL-GUIDE, zapsaný spolek a nebude předána třetímu subjektu.
  • TRAIL-GUIDE, zapsaný spolek dále zpracovává osobní údaje ve formě zachycení podoby účastníků Akcí na fotografiích a videozáznamech za účelem jejich použití pro další aktivity Spolku. Toto zpracování se děje na základě souhlasu účastníků Akce.

Parťáci projektu